Kommunikasjon som oppdrag

Vi som jobber i kirken kan bli bedre til å dele det som skjer, invitere inn i kirka og engasjere medlemmene våre. Det er utgangspunktet til Kommunikasjon som oppdrag, et opplæringsår i kommunikasjon for alle i stab.


 • Beskrivelse

  Denne ressursen oppdateres

  Hva går det ut på?
  Vi møtes fire ganger i løpet av året. Opplæringsåret omfattes av fire blokker. Blokkene inneholder både forelesninger og øvelser. I mellom blokkene får deltakerne enkle lekser. Kommunikasjon som oppdrag er en felles prosess der vi evaluerer og justerer løpende. Du trenger ingen forhåndskunnskaper eller noe spesielt utstyr. Kun penn, papir og mobilen din.

  Kommunikasjon for og med medlemmene
  Opplæringsåret vil ha fokus på de ulike behovene medlemmene våre har. Og ikke minst, bidra til at menighetens kommunikasjon støtter kjernevirksomheten til kirka.

  Materiellet du finner her er utviklet i et pilotprosjekt i samarbeid mellom Lillestrøm kirkelige fellesråd og Borg bispedømmeråd.

  Mål

  Hensikten med Kommunikasjon som oppdrag er at staben får et felles bilde av kommunikasjonsarbeidet i dag, hva som må utvikles og på hvilken måte. Deltagerne skal få økt praktisk kunnskap i hvordan man kan gjøre kommunikasjonsarbeidet for å nå konkrete mål. Alle i menighetenes arbeidsteam bør være involvert og samarbeide for at kommunikasjonen skal få en bedre effekt. Kirkevergen eller ledergruppen vil foreslå tre konkrete mål staben skal jobbe for å oppnå i løpet av kursperioden. Det finnes ingen fasit i Den norske kirke for hva som virker best i kommunikasjonsarbeidet. De gode løsningene for din stab jobber vi fram sammen.

  Vi vil jobbe for å øke:
  • kunnskap for kirkelige ansatte og arbeidsteam om det endrede kommunikasjonslandskapet; ekstern analyse og innsikt om folks kommunikasjonsatferd og forhold til Den norske kirke
  • menighetenes praktiske og strategiske evner; programmer og apper for redigering, publisering og infrastruktur
  • evnen til å samarbeide om kommunikasjon; å vise hvordan felles planlegging kan gi økt synlighet og effekt.

   

  Oppstartsmøte med teamledere/ledergruppe

  Vi drøfter nå-analyse. Hvilke tre områder ønsker dere å utvikle dere på? Hvilke tre konkrete mål ønsker dere å jobbe mot? Vi signerer en læringskontrakt der hele teamet forplikter seg til å jobbe aktivt og bidra til investeringen. Kontrakten går gjennom prosjektet og danner grunnlaget for en handlingsplan som vi skisserer på oppstartmøtet og som dere kan presentere på første blokk. Kontrakten kan også utvikles etter den første blokken når hele staben har vært igjennom nå-analysen.

   

  Blokk 1 - Nåværende posisjon og mål for alle

  Den første blokken handler om å få et felles bilde av hvordan folk oppfatter den norske kirken i x fellesråd, om betingelsene for kommunikasjon og kommunikasjonen og kommunikasjonsevnen til menigheten. Vi gjør en praktisk situasjonsanalyse: Hvem tar del av kommunikasjonen din i dag, og hvordan jobber du praktisk? Presentasjon av de tre prioriterte utviklingsområdene ved kirkevergen. Blokk 1 avsluttes med forberedelse av lekser (bilder) til blokk 2. 

  Blokk 2 - Å sette ord på det som er viktig

  Bilder er ofte utgangspunktet i kommunikasjon, for eksempel på sosiale medier og plakater. Den andre blokken handler om hvordan du presenterer og formidler kirkens egen historie gjennom bilder. Det handler også om å vende blikket mot dine medmennesker og finne ut mer om hva som er relevant for dem. Denne blokken fokuserer på hvordan kommunikasjonen din fungerer for forskjellige målgrupper, hvordan du oppfyller deres behov og setter ord på det som er viktig for dem. Blokken avsluttes med forberedelse til filmlekser med å gi opplæring i film. 

  Blokk 3 - Å være der mennesker er og der de søker

  Den tredje blokka handler om å få et felles bilde av hvordan du kan møte og kommunisere med mennesker både på nettet og på torget. Blokken inkluderer praktisk trening i vanlige kommunikasjonsverktøy som nettet, bildedatabase, malverktøy og film. Det handler også om hvordan sosiale medier fungerer og hvordan man kan være en kirke på nettet. Blokken avsluttes med lekser der all kunnskap skal brukes. Du vil planlegge, implementere og evaluere menighetens tilstedeværelse på et offentlig arrangement, for eksempel et lokalt marked, en temadag i kommunen eller et hvilket som helst annet arrangement for eksempel Allehelgen. 

  Blokk 4

  Siste blokk i dette året handler om å få et felles bilde av hvordan menigheten utviklet seg i løpet av året. Hva har dere oppnådd, og hvordan har evnen til å kommunisere utviklet seg? Det handler også om å se fremover og strukturere en årsplan. Hvordan kan kommunikasjon fortsette å involvere flere mennesker? Den fjerde blokka ender med at dere bestemmer hvordan dere skal fortsette å jobbe. 

   

  Om leksene

  Leksene mellom blokkene binder dem sammen. Den første leksjonen er å ta bilder som vekker stolthet. De brukes i løpet av året i forskjellige workshops. Hensikten er delvis å se på egne historier, å tenke på hva du kan like, dele eller kommentere på sosiale medier - men også å øve på filming med mobilen din.Den innsikten du samlet kommer frem til i løpet av arbeidet for deg i arbeidsboka.

  Ressurser

  Kommunikasjon som oppdrag er et delprosjekt i Kommunikasjonsløftet i regi av Borg bispedømmeråd. Kommunikasjonsløftet ledes fra BDR av kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes. Materiellet i dette pilotprosjektet utvikles i fellesskap med kirkeverge Peter Straumann i Lillestrøm og prost Torstein Lalim i Nedre Romerike prosti. Som ressurs på bilder og film har bdr leid inn fotograf og filmskaper Jon Terje Hellgren Hansen. Alle deltagere må delta på alle tre blokker.

 • Relaterte ressurser