Tid for to er et digitalt parkurs utviklet av Normisjon og Fermate. Kurset tilbys gratis i 2020!Kategorier