Plan for diakoni

Revidert utgave av Plan for diakoni