Sjekkliste for arbeidet med dåp

Sjekkliste som utgangspunkt for en samtale om dåp