Webinar: religiøst medborgerskap

Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. Opptak av webinar 3. desember.