Webinar: Religiøst medborgerskap

Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. Opptak av webinar 3. desember.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: