Guds skaperverk - vårt hjem

Et hefte fra Bispemøtet for å inspirere til handling for en god og rettferdig forvaltning av skaperverket
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: