Hvem gjør hva i kirka?

«Hvem gjør hva i kirka?» er et undervisningsopplegg for konfirmanter om rekruttering til kirkelige stillinger.