INTRO-MESSE

Gudstjeneste som kan tilpasses lokal grunnordning med forklaringer underveis for bruk med konfirmanter.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: