Rekruttering til kirkelige stillinger

Satsning på rekruttering til kirkelig utdanning og stillinger
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: