Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

"Åpen kirke" er både konkret veiledning til å holde Åpen kirke, men også kommunikasjonsressurser til fri bruk i menigheten for å vise at kirken er åpen.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: