Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

"Åpen kirke" er en måte å være kirke på for lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre. Her finner du heftet "Veiledning til Åpen kirke" og trykksaker til fri bruk i menighetens arbeid med åpne kirker.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: