Webinar: Åpen kirke – når, for hvem og hvordan?

Menigheter mottar i økende grad ønsker om at kirkerommet holdes åpent utenom gudstjenester og arrangement. Hvordan kan dette tilrettelegges? Ønskene kommer fra lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: