Webinar: Åpen kirke – når, for hvem og hvordan?

Menigheter mottar i økende grad ønsker om at kirkerommet holdes åpent utenom gudstjenester og arrangement.  Ønskene kommer fra lokalmiljøet, pilegrimer, turister og andre. Hvordan kan dette tilrettelegges?
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: