Webinar: Diakoni og bærekraftsmål - hånd i hanske?

Opptak av webinar, torsdag 21. januar kl 09.00
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: