Webinar: Kirke på nye måter

I en tid der kirken i store deler av den vestlige verden mister sin posisjon i samfunnet og medlemstallet går nedover, utfordres kirkene til å tenke nytt om det å være kirke. Webinar 20. mai 2021
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: