Webinar: Menighetenes årsstatistikk 2020

Opptak av webinar 7. januar om rapportering for fjorårets aktiviteter. Egen versjon med tegnspråk.