Webinar: Rekruttering (med tegnspråk)

Den norske kirke må rekruttere flere til kirkelig utdanning. Hva er status på dette feltet nå, og hva gjøres? Opptak av webinar 12. august 2021.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: