Hjelp til fadderoppdraget

Mange faddere ønsker å bidra aktivt til at barnet får en innføring i kristendom og tro. Dåpsklubben Tripp Trapp kan være en hjelp i dette oppdraget.