I-konf

I-konf er et evalueringsverktøy for menigheter i forbindelse med konfirmasjon. Dette er gratis for menighetene å bruke.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: