Foto fra Os kirke. Foto: Den norske kirke/Ole Henrik Kongsvik

Kampanjer

En kampanje har for kirken mål om å spre informasjon til befolkningen og stimulere befolkningen til deltakelse i kirkelige aktiviteter. Finn informasjon om kommende kampanjer her.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: