Kirkevalg

Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år. Førstkommende valg er i 2023.


 • Beskrivelse

  I kirkevalget kan kirkens medlemmer (alle døpte som fyller 15 år i valgåret eller er eldre) stemme på kandidater til menighetsrådet i sitt sokn og bispedømmeråd i bispedømmet. Bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet, kirkens øverste organ, som møtes en gang i året.

  Informasjon til velgere om valget ligger på kirkevalg.no

  Her i Ressursbanken vil ressurser til gjennomføring av valget komme.

 • Logo

  Logo til kirkevalget 2023 er i hovedsak bygget på logoen som ble utformet til 2019-valget. Det er derfor mulig å gjenbruke materiell fra 2019, når det er uten årstall.

  Logo for 2023-valget ligger her 

 • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med:

 • Siv Thompson

  Seniorrådgiver, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt