Merkedager - globale, diakonale og misjonale

Her samles stoff, og lenker til stoff, som gir hjelp til å markere globale, diakonale og misjonale dager og arrangementer for 2023.