Strategi for Den norske kirke

for 2022-2029, vedtatt på Kirkemøtet 2021Kategorier