Foto: Ingrid Elise Sigmundstad

Ung på Løren

Innovativ lokalsamfunnsarbeid med ungdommer


 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Kirkerådet

  Prosjektet "Ung på Løren" ønsker å bidra til at Løren blir et nærmiljø der unge opplever at det er godt å være. Det er unge og unge voksne som selv skal definere sine behov og bidra til å skape sine muligheter. Det har også vært et mål at dette skulle være et samskapingsprosjekt mellom ulike aktører med engasjement for Løren og ungdom.

  Prosjektet har en egen nettside: Ung på Løren

  Ved spørsmål kan du ta kontakt med diakon i Sinsen menighet Camilla Juell CJ795@kirken.no

   

   

 • Relaterte ressurser