Veiledning for bading på leir med barn og unge

Denne veilederen er utviklet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes noe lovbundet krav eller eksakt norm for praksis rundt bading med barn og unge på leir. Ansvarlig arrangør for leiren må derfor selv etablere en forsvarlig praksis. Veilederen gir noen gode råd og retningslinjer i arbeidet med å etablere gode rutinerKategorier