Webinar: Ny digital læringsplattform for alle ansatte i Den norske kirke

Hvilke muligheter vil læringsplattformen gi for ansatte i lokalkirken? Hvilke kurs som vil være tilgjengelig? Opptak fra 24. mars 2022.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: