Webinar: Kvensk kirkeliv - innblikk i en minoritet i kirke og folk

Kvensk språk i salmer og liturgi i Den norske kirke. Webinar 17. mars 2022
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: