Kirken logo
Rekruttering til kirkelige stillinger

Rekruttering til kirkelige stillinger

Rapport fra undersøkelse blant studenter på studier som kvalifiserer til jobb som prest, kateket, diakon eller kirkemusiker

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  VID vitenskapelige høyskole
 • Publisert
  09.12.2019
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  Rekruttering til kirkelige stillinger

  VID vitenskapelige høyskole og MF vitenskapelige høyskole har hatt et prosjekt om rekruttering til kirkelig utdanning og tjeneste. Prosjektene har undersøkt hvordan man gjennom trosopplæringen kan motivere unge til å velge kirkelig utdanning og tjeneste. Hovedtematikken i prosjektet er derfor knyttet til hvordan ungdom tar sine valg, og mer spesielt hvordan de kan motiveres til å velge kirkelig utdanning og tjeneste.

  Her er rapporten fra VID sitt prosjekt: VID rapport 2019/6 Rekruttering til kirkelige stillinger

  Artikler fra Tidsskrift for Praktisk teologi (TPT) nr. 1 2019:

  Går litt for meg selv og rekreutterer (PDF)

  Den fantastiske jobben som ikke frister (PDF)