Kirken logo
Medlemsregisteret - Årsskifte

Medlemsregisteret - Årsskifte

Rutiner og frister knyttet til årsskifte for deg som jobber med medlemmer, kirkelige handlinger eller givertjeneste.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  07.12.2022
 • Oppdatert
  08.12.2022
 • Beskrivelse

  Kirkelige handlinger må registreres innen 12. januar

  Den norske kirke er helt avhengig av å ha et medlemsregister som er så korrekt og oppdatert som mulig. Dette for å kunne ivareta medlemmene og ta ut korrekt statistikk slik at vi kan følge med på utvikling i tallene samt rapportere til Brønnøysundregistrene og departementet. Det er derfor viktig at alle handlinger blir registrert før nyttår. Dåp, konfirmasjoner, vielser og gravferder kan etterregistreres frem til 12. januar. Inn- og utmeldinger skal føres på det året registreringen faktisk gjøres.

  Tall til årsstatistikken på dåpshandlinger samt inn- og utmeldinger hentes direkte fra medlemsregisteret. Det er derfor viktig med gode rutiner for registrering av disse handlingene gjennom hele året.

  Gaver som utløser skattefradrag

  12. januar er siste frist for å registrere gaver til Den norske kirke som utløser skattefradrag. Etter fristens utløp vil Kirkerådet rapportere gavene videre til skattemyndighetene. Gaver registreres i modulen «Skattefrie gaver» i Den norske kirkes medlemsregister. Det er ikke mulig for menigheter selv å innrapportere gaver direkte til skattemyndighetene.

  Dersom din menighet har avtale Solidus eller ProFundo om innrapportering av gaver, behøver du ikke å registrere disse gavene i medlemsregisteret – det blir overført automatisk. Det må på forhånd innhentes bekreftelse fra hver enkelt giver om at de ønsker skattefritak. Givere kan være enten privatpersoner eller organisasjoner/firma. Førstnevnte registreres på fødselsnummer mens sistnevnte registreres på organisasjonsnummer. Gaver gitt i løpet av året kan registreres som enkeltgaver på bokføringsdag eller som en summert gave registrert på siste dag i året. Dersom en giver er død i løpet av året, skal man likevel registrere gaven på vedkommende. Skattefradraget vil da inngå i boet til den avdøde. Alle givere må få en kvittering på at gaven er mottatt og rapportert videre til skattemyndighetene. Denne kvitteringen kan hentes i medlemsregisteret og må sendes giverne senest 20. januar.

  For 2022 gis det skattefradrag for gaver mellom 500 og 25.000 kroner.

Kontaktpersoner

 • Anders Backer-Grøndahl Eide
  Anders Backer-Grøndahl Eide Produkteier medlemsregisteret ae346@kirken.no