Grønn eiendomsdrift

Dette er en pakke av e-læringsprogrammer til forskjellige tema i Grønn eiendomsdrift, utviklet av Grønn byggallianse. Målgruppe er personer som har ansvar for drift av bygg i kirken. Siden Kirkerådet har betalt for et visst antall lisenser er deltakelse og bruk av kursene begrenset og behov må begrunnes ved påmelding.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: