Kirkens SOS

Kirkens SOS i Norge er en nasjonal krisetjeneste på telefon og internett. Hver dag tar Kirkens SOS imot nærmere 500 henvendelser på telefon og internett. Her finner du ressurser for å løfte frem tjenesten for brukere og nye frivillige.