Digital forhåndsstemming

Ved kirkevalget i 2023 blir det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: