Digital forhåndsstemming

Ved kirkevalget i 2023 blir det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt.