Digitalisering i Den norske kirke

Digitale verktøy gir flere muligheter til å nå ut med evangeliet og derfor satser Den norske kirke på digitalisering. Digitalisering handler om mer enn bare tekniske løsninger – det handler om å gjøre kirken tilgjengelig. For å lykkes må lokalkirkens behov ivaretas.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: