Intranettet finner du på intranett.kirken.no

Intranett

Kirkebakken er Den norske kirkes intranett. Løsningen skal fases ut til fordel for et nytt intranett som nå utvikles.