Kirkens lokale skrivebord

Kirkens lokale skrivebord er en felles arbeidsflate som samler kirkens ansatte. Løsningen gjør at ansatte trygt og enkelt får tilgang til flere av kirkens digitale felles løsninger – både de vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.