Kirkens lokale skrivebord

Kirkens lokale skrivebord er en felles arbeidsflate som samler kirkens ansatte. Løsningen gjør at ansatte trygt og enkelt får tilgang til flere av kirkens digitale felles løsninger – både de vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.


 • Beskrivelse

  Kirkens lokale skrivebord

  Med Kirkens lokale skrivebord kan du jobbe direkte på din lokale maskin, uten å koble til internett først. Det gjør at du enklere får tilgang til sider og løsninger som er felles for hele kirken, slik som skjerikirken.no og varslingssystemet.

  Programmene i Microsoft 365, slik som Outlook, Teams og PowerPoint, er også en del av Kirkens lokale skrivebord. Når du får programmene i MS 365 levert som en del av kirkens felles løsninger, gjør det at samarbeidet med andre i kirken blir både enklere og tryggere.

  Les mer om Kirkens lokale skrivebord her

 • Om produktet

  Om produktet

  Målet med Kirkens lokale skrivebord er at alle ansatte og medarbeidere i Den norske kirke skal få enklere og tryggere tilgang til kirkens felles digitale løsninger. Kirkens lokale skrivebord gir brukerne enklere tilgang til både eksisterende og nye løsninger, fordi man vil slippe å logge inn på nytt for hver enkelt løsning, samtidig som sikkerheten ivaretas.

  Et like viktig mål er å gjøre samarbeid på tvers av kirkens organisasjoner enklere. Med tilgang til Teams via kirkens felles løsninger, kan faggrupper lettere utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av bispedømmer og sogn. Samarbeid blir også enklere med fildeling og tilgang til felles kalender med andre ansatte i Den norske kirke.

  For nærmere programvarebeskrivelse, se denne siden

  Utvikling

  Kirkens lokale skrivebord har vært i bruk siden 2021. Flere fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådets sekretariat er blant disse. Flere fellesråd har lagt inn bestilling og lagt plan for å ta løsningen i bruk i nær fremtid.

  Kirkens lokale skrivebord utvikles i takt med kirkens behov. Har du behov eller ønsker kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

  Kirken har som mål at alle ansatte og medarbeidere skal bruke Kirkens lokale skrivebord.

 • Rabatt til fellesråd

  Rabattordning for Kirkens lokale skrivebord

  Kirken trenger enkle og trygge løsninger for samarbeid og samhandling. Et viktig steg for å lykkes med dette er å samles på en felles arbeidsflate. Derfor har Digitaliseringsstyret vedtatt at innføring av Kirkens lokale skrivebord til flest mulig skal være en satsning.

  I samarbeid med Digitaliseringsstyret har Kirkerådet innført følgende rabattordning: Alle fellesråd får 50% rabatt på Kirkens lokale skrivebord de første 12 månedene. Ordningen vil gjelde ut 2025, slik at fellesrådene får tid til å planlegge for en overgang.

  Her finner du tildelingsbrev Kirkens lokale skrivebord 2023.pdf og Utbetalingsoversikt for KLS (jan-mars 2023).pdf

  Vilkår: 

  • Rabatten overføres som et tilskudd direkte fra Kirkerådet til fellesrådene som omfattes av ordningen.
  • Rabatten dekker 50 % av kostnaden for Kirkens lokale skrivebord i 12 måneder. Merk: Rabatten gjelder per lisens og gis ikke for andre produkter, som for eksempel Kirkepartner Skrivebord eller Kirkepartner Mini.
  • Perioden på 12 måneder regnes fra det tidspunkt fellesrådet har tatt produktet i bruk, det vil si når data er migrert over til kirkens plattform og lisens til majoriteten av de ansatte er bestilt og aktivert. 
  • Tidspunktet for når rabattperioden skal begynne å løpe avtales i dialog med Kirkepartner.
  • Fellesråd som allerede har tatt i bruk Kirkens lokale skrivebord vil få rabatten fra og med januar 2023 og ut året, og vil motta rabatten for januar og februar så snart Kirkerådet er klar for overføringen.
  • Fellesråd som ikke er kunder av Kirkepartner fra før må bli medeier / tiltre aksjonæravtalen og inngå en avtale med Kirkepartner som leverandør av skrivebordtjenester.
  • Oppstart av migrering avtales med Kirkepartner etter kapasitet i en køordning.
  • For å omfattes av ordningen må fellesrådet ha signert avtale med Kirkepartner om Kirkens lokale skrivebord innen 31. desember 2025.

  Hvis du har spørsmål om ordningen, kontakt produkteier Sunniva Opsahl, so564@kirken.no

  Hvordan går du frem?

  Overgangen til Kirkens lokale skrivebord kan medføre økte kostnader til nye datamaskiner, som må dekkes av fellesrådet. Benytt gjerne rammeavtalen på IT-utstyr.

  Dersom ditt fellesråd har tjenesteytingsavtale med kommunen knyttet til drift av IT-løsninger, bør du gå i dialog med kommunen og forklare behovet for bruk av kirkens felles løsninger.

  Kirkens lokale skrivebord leveres av Kirkepartner, som er kirkens internleverandør og bistår Kirkerådet som systemeier med drift, support og utrulling av løsningen. For kartlegging av enhetens behov, informasjon og bestilling, ta kontakt på post@kirkepartner.no.

   

 • Kontakt

  Kontakt

  Leverandør

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord. Kontakt Kirkepartner for å bestille og starte prosessen: post@kirkepartner.no.

  Produkteier

  Sunniva Opsahl, so564@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Magnus Hvalvik, mh322@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord, og brukerstøtte gjennom  Kirkepartner Servicedesk er inkludert i produktet. Ta kontakt med Servicedesk for brukerstøtte.

  Har du innspill eller behov for utviklingen av Kirkens lokale skrivebord kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

 • Opplæring

  Opplæring

  På denne siden finner du korte e-læringskurs om blant annet Teams og OneDrive, samt opptak fra webinarer. Kursene ligger i Den norske kirkes læringsplattform. Via lenkene på siden kan du ta kursene uten innlogging i læringsplattformen.

  Du kan også finne mer opplæringsmateriell og brukerveiledninger på Kirkepartners nettsider.

 • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: