Kirkens lokale skrivebord

Kirkens lokale skrivebord er en felles arbeidsflate som samler kirkens ansatte. Løsningen gjør at ansatte trygt og enkelt får tilgang til flere av kirkens digitale felles løsninger – både de vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.


 • Beskrivelse

  Kirkens lokale skrivebord

  Med Kirkens lokale skrivebord kan du jobbe direkte på din lokale maskin, uten å koble til internett først. Det gjør at du enklere får tilgang til sider og løsninger som er felles for hele kirken, slik som skjerikirken.no og varslingssystemet.

  Programmene i Microsoft 365, slik som Outlook, Teams og PowerPoint, er også en del av Kirkens lokale skrivebord. Når du får programmene i MS 365 levert som en del av kirkens felles løsninger, gjør det at samarbeidet med andre i kirken blir både enklere og tryggere.

  Les mer om Kirkens lokale skrivebord her

 • Om produktet

  Om produktet

  Målet med Kirkens lokale skrivebord er at alle ansatte og medarbeidere i Den norske kirke skal få enklere og tryggere tilgang til kirkens felles digitale løsninger. Kirkens lokale skrivebord gir brukerne enklere tilgang til både eksisterende og nye løsninger, fordi man vil slippe å logge inn på nytt for hver enkelt løsning, samtidig som sikkerheten ivaretas.

  Et like viktig mål er å gjøre samarbeid på tvers av kirkens organisasjoner enklere. Med tilgang til Teams via kirkens felles løsninger, kan faggrupper lettere utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av bispedømmer og sogn. Samarbeid blir også enklere med fildeling og tilgang til felles kalender med andre ansatte i Den norske kirke.

  For nærmere programvarebeskrivelse, se denne siden

  Utvikling

  Kirkens lokale skrivebord har vært i bruk siden 2021. Flere fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådets sekretariat er blant disse. Flere fellesråd har lagt inn bestilling og lagt plan for å ta løsningen i bruk i nær fremtid. 

  Kirkens lokale skrivebord utvikles i takt med kirkens behov. Har du behov eller ønsker kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

  Kirken har som mål at alle ansatte og medarbeidere skal bruke Kirkens lokale skrivebord, og Kirkerådet planlegger derfor å finansiere Kirkens lokale skrivebord for alle ansatte fra 2023. Dette avhenger av budsjettprosesser høsten 2022. 

 • Kontakt

  Kontakt

  Leverandør

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord. Kontakt Kirkepartner for å bestille og starte prosessen: post@kirkepartner.no.

  Produkteier

  Rolf Senstad, rs542@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Magnus Hvalvik, mh322@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte

  Kirkepartner er leverandør av Kirkens lokale skrivebord, og brukerstøtte gjennom  Kirkepartner Servicedesk er inkludert i produktet. Ta kontakt med Servicedesk for brukerstøtte.

  Har du innspill eller behov for utviklingen av Kirkens lokale skrivebord kan du ta kontakt med produkteier eller fylle ut dette skjemaet

 • Opplæring

  Opplæring

  På denne siden finner du korte e-læringskurs om blant annet Teams og OneDrive, samt opptak fra webinarer. Kursene ligger i Den norske kirkes læringsplattform. Via lenkene på siden kan du ta kursene uten innlogging i læringsplattformen.

  Du kan også finne mer opplæringsmateriell og brukerveiledninger på Kirkepartners nettsider.

 • Relaterte ressurser