Den norske kirke har inngått avtale med Make AS som leverer nyhetsbrevverktøy.

Verktøy for nyhetsbrev

Send ut nyhetsbrev til ansatte, frivillige eller medlemmer