Ressursbanken er åpent for alle medarbeidere i Den norske kirke.

Ressursbanken

Ressursbanken er et åpent nettsted med ressurser til bruk for ansatte, frivillige og folkevalgte i Den norske kirke.