Telefoni

Felles avtale for kirken med sentralbordløsning, telefoni og telefoner.