Digital innsamling

En digital innsamling gjennom vipps, spleis eller facebook kan være et kraftfullt redskap i Sammen som kirke i hele verden - aksjonen. Denne ressursen gir veiledning og tips om hvordan menigheten kan opprette en digital innsamling.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: