Foto: Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Her finner du ressurser for å engasjere og mobilisere hele menigheten.