Kirkebyggende arbeid

Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menighetene i Den norske kirke kirkebyggende arbeid i mange land. I denne ressursen kan du lese mer om de ulike prosjektene tilknyttet dette fagområdet.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: