Menighetens misjonsavtale

Menighetens misjonsavtale er ett av flere redskaper for å konkretisere menighetens rolle i kirkens globale oppdrag.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: