Prekenknagger Sammen som kirke 2023

Sammen som kirke i hele verden-aksjonen er Den norske kirkes misjonsaksjon i perioden fra Kristi himmelfarts dag til St. Hans. I denne ressursen finner du prekenknagger som kan gi hjelp til å forberede prekener for denne perioden.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: