Sammen som kirke i hele verden

Sammen som kirke i hele verden er Den norske kirke sin årlige misjonsaksjon. I aksjonsperioden fra Kristi himmelfartsdag til St.hans har menighetene et ekstra fokus på menighetens misjonsprosjekt. I 2023 er aksjonsperioden fra 18.mai til 23.juni.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: