Trosfrihet

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menigheter i Den norske kirke arbeid for trosfrihet i mange land.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: