Webinar: Forskningsprosjekt om kirkens møte med migranter og innvandrere

Den norske kirke ønsker å være en flerkulturell kirke hvor mennesker av ulike kulturell bakgrunn kan oppleve tilhørighet og deltakelse. I dette webinaret presenteres funn fra et forskningsprosjekt om Den norske kirkes møte med kristne migranter.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: