Kirken logo

Tips til aktiviteter for å styrke lokalt og globalt fellesskap

I forbindelse med Sammen som kirke i hele verden-aksjonen har mange menigheter rundt omkring i hele landet hatt et ekstra fokus på at kirken er et globalt fellesskap. Gjennom informasjon, forbønn og innsamling til arbeidet menigheten støtter gjennom menighetens misjonsavtale, styrkes fellesskapet og tilhørigheten til kirken både lokalt og globalt.

Tips til aktiviteter for å styrke lokalt og globalt fellesskap
Publisert 12. juni 2024
Oppdatert 18.06.2024

Aktiviteter i alle bispedømmene

Menigheter fra alle bispedømmer deltok i aksjonen. På Inderøya inviterte de fjerdeklassingene til Oppdrag verden. Som en del av Oppdrag verden var det delegudstjeneste, globalt marked og kveldsbad for NMS sitt arbeid i Mali. De som ikke ville bade kunne støtte de som badet, eller betale for å slippe å bade. I Lommedalen var det delegudstjeneste med fokus på arbeidet menigheten støtter i Pakistan, på Filippinene og på Madagaskar, aksjonssangen "Et levende hus" og forbønn for det lokale og det globale. Etter gudstjenesten var det lykkehjul, sponsorløp og salg av nystekte sveler.  I Vadsø gikk halvparten av inntektene fra kafeen som speiderne arrangerer på menighetshuset 17. mai til inntekt for misjonsprosjektet. Vadsø menighet hadde også misjonsbasar og ofringer til misjonsavtalen i forbindelse med aksjonen. I Varden menighet var det blant annet salg av thailandsk mat under kirkekaffen 1. pinsedag. Gjerstad menighet arrangerte vipps-aksjon hvor de spredte annonser som profilerte Lovsangshjemmet i Bangkok. 

Menighetene velger selv

Pinsen og treenighetstiden er en fin tid for å sette fokus på kirken som et globalt fellesskap. På forsommeren passer det godt å arrangere globalløp, marked eller tivoli og andre uteaktiviteter. Hva med å sette fokus på misjonsavtalen i forbindelse med sommeravslutninger? Men menighetene velger selv hvordan og når det passer best å markere og synliggjøre menighetens misjonsavtale. Vi er del av en kirke som aldri sover mens jorden ruller uten stans hele året. I Facebook-gruppen Sammen som kirke i hele verden finnes det glimt fra menigheter rundt omkring i landet som kan gi tips og inspirasjon til ulike aktiviteter. 

Foto: Glade jenter i Sykkylven tilbyr ansiktsmaling til inntekt for misjonsavtalen. Fotograf: May Lisbeth Hovlid Aurdal

Kontaktpersoner