Misjon i gudstjenesten

Misjon har sitt sentrum i gudstjenesten. Samtidig er gudstjenesten i seg selv også misjon. Her møter vi evangeliet om frelsen i Kristus. Det er her vi blir utrustet til å dele.