Kirkevalget 2023

Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år, og i år er det valgår, og valgdag 11. september.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: