Kirkevalget – nominere kandidater

Nominasjonsfasen i kirkevalget innebærer å skaffe kandidater til å stille til valg. Nå skal det gjøres kjent at menigheten leter etter kandidater til nytt menighetsråd, levere kandidatlister og offentliggjøre kandidatene. Her finner du ressurser til arbeidet.Kategorier