Kirkevalget – kommunikasjon

I denne ressursen finner du det du trenger for å kommunisere godt og bredt rundt kirkevalg: bilder, brosjyremal, råd for pressearbeid, tekster til bruk i menighetsblad og nettside og materiell og råd rundt annonsering.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: