Kirkevalget – kommunikasjon

I denne ressursen finner du det du trenger for å kommunisere godt og bredt rundt kirkevalg, både i nominasjonsfasen (finne kandidater til rådene) og valg- og mobiliseringsfasen (motivere velgere til å avgi stemme). Informasjon til velgere om valget ligger på kirkevalget.no
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: