Kirkevalget – valgmodulen

Informasjon om valgmodulen som skal benyttes ved Kirkevalget 2023


 • Beskrivelse

  Valgmodulen

  I Den norske kirkes medlemsregister finner du valgmodulen. Dette er det digitale systemet for administrering av valget. Her skal du i forkant av valget registrere alle opplysninger om valget i soknet, for eksempel informasjon om forhåndsstemming, valgdag(er) og kandidater. Opplysninger herfra vil vises på nettsiden kirkevalget.no og vil bli brukt til stemmesedlene. Like før valget henter du ut manntall fra valgmodulen, og umiddelbart etter valget skal så valgresultat og andre opplysninger fra valget registreres der.  

  Her finner du valgmodulen

  For å gjøre bruken av valgmodulen lettere anbefales det å bruke de veiledningene vi utarbeider. De inneholder stegvis forklaring. Lenke til de relevante veiledningene blir lagt på hver underside, men vi vil også for enkelhets skyld også samle dem her: 

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

  Dersom veiledningen ikke gir svar, er det mulig å kontakte Kirkerådet på hverdager fra kl. 12-14 på telefon 23 08 10 01.

  Forhåndsvisning: Digital stemmegivning

  Absolutt siste frist for å planlegge ferdig valg i valgmodulen i medlemsregisteret er 1. juni.

  Det er svært viktig at ansvarlige for registrering har lagt inn alle grunnlagsdata om valg innen denne fristen.

  Medlemsregisteret stenges etter dette for oppdatering av grunnlagsdata om valg.

  For å sikre at informasjon i valgmodulen er korrekt, vil en forhåndsvisning av planlagte digitale valg være tilgjengelig for en kort periode i etterkant (uke 24 og 25). Gjennom løsningen Forhåndsvisning: Digital stemmegivning vil det være mulig for valgstyrer, valgråd og andre som jobber med forberedelser av kirkevalget å se over informasjonen som er lagt inn. Dette vil gi mulighet for å sjekke om grunnlagsdata som er lagt inn i valgmodulen om kandidater og lister, vises korrekt for digital stemmegiving. 

  Brukere av medlemsregisteret vil få nærmere informasjon/veiledning per e-post 12. juni. Dersom det oppdages feil/endringsbehov ved gjennomgang/sjekk av valginformasjonen, må ansvarlig for registrering legge inn oppdatert informasjon i valgmodulen. Da må i så fall Anders Backer-Grøndal Eide, produkteier for medlemsregisteret, kontaktes (se under). 

 • Plan for lokalt valg

  Plan for lokalt valg

  Denne delen ble lagt ut 17. mars 2023. Erfarne brukere vil dra kjensel på mye av funksjonaliteten fra tidligere valg, men det er et par nyheter man skal være oppmerksom på. 

  Bedre oversikt over stemmekretser

  Det er en utfordring ved kirkevalgene at stemmekretser ikke nødvendigvis samsvarer særlig bra med soknegrenser. Mange er usikre på hvor grensene egentlig går. På første trinn i planleggingsdelen er det derfor nå lagt inn en oversikt over hvilke stemmekretser som inngår i soknet, og med hvilke andre sokn man eventuelt deler disse stemmekretsene. Her er et eksempel fra Oppsal menighet i Oslo:

  Det er viktig at de som planlegger valg, snarest mulig sjekker denne oversikten. Man vet da tidlig hvor mange valglokaler som skal bemannes, og med hvilke sokn man eventuelt skal samarbeide.

  Forbedret del for forhåndsstemming

  Delen for forhåndsstemming er vesentlig forbedret med flere separate felter fremfor ett fritekstfelt. Det er mulig å legge inn både enkelthendelser og gjentakende hendelser over et lengre tidsrom. 

  Ny måte å registrere gjenvalg på

  Tidligere har man manuelt lagt inn antallet kandidater som stilte til gjenvalg og som ble gjenvalgt. Denne gangen registreres det ved utarbeidelsen av kandidatlisten om kandidaten stiller til gjenvalg. Det blir da automatisk kalkulert hvor mange som ble gjenvalgt. 

  Veiledning for bruk av delen "plan for lokalt valg" finnes i veiledningen på følgende lenke:

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

 • Kandidatinformasjon

  Kandidatinformasjon

  Denne delen ble tilgjengeliggjort 22. mars 2023. Den har få endringer sammenlignet med 2019. Det er opprettet et nytt felt for å registrere om kandidaten er fast medlem i menighetsrådet på tidspunktet for nominasjon. Dette brukes til statistikk om antall som stiller til gjenvalg og antall som blir gjenvalgt. Det er også gjort noen endringer i feltrekkefølger slik at det er likt som i andre deler av valgmodulen. 

  Vær oppmerksom på at kandidatene står i alfabetisk rekkefølge og ikke i prioritert rekkefølge. Dette fordi kandidatinformasjonsdelen også brukes for valg som ikke har kandidater i prioritert rekkefølge. 

  Veiledning for bruk av delen "kandidatinformasjon" finnes i veiledningen på følgende lenke:

  Veiledning. Registrering av grunnlagsdata i valgmodulen

 • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: